Ceny za prenájom 1 plochy formátu A1

vylepove plochy

 

Dĺžka prenájmu

v týždňoch

Cena bez DPH *

( EUR/týždeň )

Cena bez DPH *

( Sk/týždeň )

1 – 4 týždne

5,95 / plocha/ týždeň

179,25 / plocha/ týždeň

5 – 8 týždňov

5,65 / plocha/ týždeň

170,21 / plocha/ týždeň

9 – 12 týždňov

5,30 / plocha/ týždeň

159,67 / plocha/ týždeň

13 – 24 týždňov

5,00 / plocha/ týždeň

150,63 / plocha/ týždeň

25 – 52 týždňov

4,65 / plocha/ týždeň

140,09 / plocha/ týždeň

 

* V cene prenájmu je zahrnutý prenájom plochy, poplatok mestu, údržba plagátu, výlep plagátu formátu A1, starostlivosť a údržba informačnej plochy.

Fotodokumentáciu vylepených plôch poskytujeme ako doplnkovú službu v cene 1,66 €/plochu (50,- Sk/plochu).