Cenník mimoriadnych výlepov

Ponúkame Vám výlep plagátov aj v iné dni, ako je štandardný deň výlepu (utorok od 12,00 hod.). Tieto výlepy sú považované za mimoriadne výlepy. Mimoriadny výlep má možnosť využiť klient, ktorý nestihol dodať plagáty včas (najneskôr v pondelok do 16:00 hod). Po vzájomnej dohode s klientom zabezpečíme mimoriadny výlep v čo najkratšom možnom čase.

Mimoriadny výlep plagátov je spoplatňovaný v závislosti od počtu vylepovaných plagátov podľa doleuvedeného cenníka:

 

Počet vylepovaných plagátov


cena bez DPH

 0 - 20

 66,00 € (1.988,30 Sk)
 21 - 40 93,00 € (2.801,70 Sk)
 41 - 60 106,00 € (3.193,30 Sk)
 61 - 80 120,00 € (3.615,10 Sk)
 81 - 100 133,00 € (4.006,70 Sk)
 101 - 130 164,00 € (4.940,70 Sk)
 131 - 160 191,00 € (5.754,10 Sk)
 161 - 200 232,00 € (6.989,20 Sk)