Prieskum sledovanosti informačných plôch

V roku 2006 v mesiaci máj nám prieskumná agentúra abakis zisťovala mieru sledovanosti našich plôch na presne vytipovaných miestach Bratislavy.

Merania sa uskutočnili počas 1 týždňa a pre meranie bolo vytipovaných 15 reprezentatívnych miest Bratislavy, kde sa nachádzajú naše informačné plochy.

Boli to nasledovné lokality:

Námestie SNP Hviezdoslavovo nám. Kolárovo nám.
Štefánikova ul. Hodžovo nám. Hlavná stanica
Americké nám. Mickiewiczova ul. Jesenského ul.
Ružinov - CULTUS
Dlhé Diely Nám. Hraničiarov
Dostihová dráha Fedinova ul.
Pizzeria MIVA
 

Výsledok meraní dokázal, že účinnosť našich plôch v informovanosti o kultúrnych podujatiach je naozaj pozoruhodná.

Týždenne zhliadne priemerne každú našu plochu 74.063 párov očí.

Pri cene plochy / týždeň 5,95 € to znamená, že cena za 1.000 zhliadnutí Vášho plagátu je neuveriteľných 0,08 € (2,42 Sk). A to je účinnosť vynaložených prostriedkov v pomere k cene o akej sa môže mnohým médiám iba snívať.